Wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Rybniku 

 

 


 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
ul. 1 Maja 91 A
44-206 Rybnik - Chwałowice
tel: 032 42 21 850 
e-mail: sekretariat@ivlo.hg.pl
strona www: www.ivlo.hg.pl
dyrektor: Marian Groborz
 • Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich          
ul. Tadeusza Kościuszki 41
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 22 787 
fax: 032 42 21 121
e-mail: lo1@um.rybnik.pl
strona www: www.rybnik.pl/lo1
dyrektor: Tadeusz Chrószcz
 • Zespół Szkół nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Mikołowska 19
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 21 229 
fax: 032 42 39 546
e-mail: iilo@rsi.pl
strona www: www.2lo.rybnik.pl
dyrektor: Maria Malinowska
 • Zespół Szkół nr 3 
ul. Orzepowicka 15a
44-217 Rybnik - Nowiny Maroko
tel: 032 42 27 081 
fax: 032 42 27 081
e-mail: sekretariat@zs3.rybnik.pl
strona www: http://www.zs3.rybnik.pl/
dyrektor: Grzegorz Janik

 

 • Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera
ul. Józefa Rymera 24a
44-270 Rybnik - Niedobczyce
tel: 032 42 11 630 
fax: 032 42 11 630
e-mail: szkola@zs5rybnik.pl
strona www: www.zs5rybnik.pl 
dyrektor: Dorota Wałach
 • Zespół Szkół Budowlanych ul.Świerklańska 42
44-200 Rybnik - Meksyk
tel: 032 42 22 279 
fax: 032 42 22 279
e-mail: zsbrybnik@gmail.com
strona www: www.rybnik.pl/zsbrybnik 
dyrektor: Marek Florczyk
 • Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik - Nowiny Maroko
tel: 032 42 23 663
fax: 032 42 23 549
e-mail: ekonomikrybnik@wp.pl
strona www: www.zseu.pl
dyrektor: Urszula Warczok

 

 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza  Kościuszki
ul. Tadeusza Kościuszki 23
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 22 776
fax: 032 42 29 266
e-mail: sekretariat@zsme.pl
strona www: www.zsme.pl
dyrektor: Marek Holona

 • Zespół Szkół Technicznych ul. Tadeusza Kościuszki 5
44-200 Rybnik - Śródmieście
tel: 032 42 21 813
fax: 032 43 29 816
e-mail: sekretariat@zstrybnik.pl
strona www: www.zstrybnik.pl
dyrektor: Grażyna Kohut
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej 
ul. 3 Maja 22
44-200 Rybnik
fax: 032 42 38 333
tel:  032 42 28 750 
e-mail: urszulanki@urszulanki.rybnik.pl
strona www: www.urszulanki.rybnik.pl
dyrektor: s. Iwona Filipczak
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
    ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
    tel. (32) 423-78-80

e-mail: s-rybnik@zdz.katowice.pl
strona www: www.rybnik.zdz.pl
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej w Rybniku
ul. 3 Maja 18
44-200 Rybnik
tel: 32 4407650
e-mail: sekretariat@zsz.rybnik.pl
strona www: www.zsz.rybnik.pl
 • VI liceum Ogólnokształcące 
ul.Małachowskiego 145
44-251 Rybnik
tel: 0327394239 fax: 0327394238
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź